IMPLEMENTATION OF 6% SERVICE TAX ON LOGISTICS SERVICES AT KUANTAN PORT

Dear Valued Customers and Port Users,

We wish to inform you that, in accordance with the announcement made by the Malaysian government on 26 February 2024, Kuantan Port will be implementing a 6% service tax on logistics services. This implementation is scheduled to commence on 1 April 2024.

For further details and clarification, please visit the MySST portal at https://mysst.customs.gov.my/SSTRegulations

 

Pelanggan dan Warga Pelabuhan yang dihargai,

Kami ingin memaklumkan bahawa, selaras dengan pengumuman yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia pada 26 Februari 2024, Kuantan Port akan melaksanakan cukai perkhidmatan sebanyak 6% ke atas perkhidmatan logistik. Pelaksanaan ini dijadualkan akan bermula pada 1 April 2024.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari portal MySST di https://mysst.customs.gov.my/SSTRegulations